Mala Ruža

To je slikano u Podgori, recimo 1939 ili 1940. Mislim da je to na “taraci” tetkine kuće, na kojoj su sušili smokve.
Jedino moje sećanje koje sam od onda sačuvala je slika mora: jedna blago kosa ravan koju negde oko polovine preseca voda. Moja stopala su u vodi, a talasići ih miluju.

Ruza,mala

Ruža Rosandić