Znati biti, 17. novembar 2017, petak

Da li je važnije znati: kada, gde, šta i kako,

Ili mirno spavati?

Da li je važnije setiti se kada je neko bio nepravedno optužen i ponižen,

Ili mirno spavati?

Da li je važnije pronaći nekog posle šezdeset godina,

Ili mirno spavati?

Gde su te reči, ta melodija, ta lica,  bili skriveni do sada?

Zbog toga ne mogu da spavam.

Mislim da su oni kojima je do mirnog sna

Obuzeti  idejom  kako će jednom nečujno umreti u snu.

Moć znanja, moć znanja, šta će biti sutra slabija je od moći pamćenja.

Sećanje nas prati do kraja. Verovatno i preko njega.

Postoji samo jedno, najvažnije od svih, znanja.

Znati biti.