Ono izvan moći, 11. avgust 2017, petak

Lele i kuku kao zlo i naopako.

Niko ne ume ono što neće,

A hoće kad je već kasno.

Ipak, ima i takvih koji stenju u snu.

Čudan  soj mlitavih očajnika.

Prespavaju ceo svoj vek, a kad dođu sebi,

Vajkaju se na klimu, vlast i žene.

Menjaj šta možeš,

A ono izvan moći bar tuci, kašikom za cipele.

 

Ajmo svi zajedno:

 

Lele i kuku u tesnom sanduku.

Sodoma i Gomora ko gasna komora.

Vatra i dim, nek gori Rim!

Ugostite verige, raširite kugu, zloću i sline.

Padaju kao klade, svako svakog izdade.

Ni reč o duši, sediš i pušiš.

Izgubljen stih, na oku plik.

Seća se  šećera kad je sanjala…

Ramudavala, ramudavala

Ramudavala ramudavala ramudavala