Kućna opera

Snap2

Tamo negde u kasnim šesdesetim godinama  često smo se skupljali u stanu Dragana i Zorana Minderovića. Bili smo pomalo zaluđeni nadrealizmom i dadaizmom, pa smo, iz zafrkancije rešili da pišemo operu. Tekst je smišljao Velimir, a mi ostali smo se prilično bučno svađali oko muzike. To je svakako bilo posle 1968, a u tome smo učestvovali Dragan i Zoran Minderović i ja. Sećam se samo početka pa ga prilažem. Srećom negde među brojnim papirima imam tu „operu“ zapisanu, pa kada je nađem prepisaću ili iskenirati i poslati. Bitno je da smo se usaglasili da melodija bude veoma jednostavna, diatonska, jer je tako u potpunoj suprotnosti sa rečima.

Simeon Mišev