Casta diva

Sredinom 1960-tih godina bio sam đak u muzičkoj školi “Stanković.” Istoriju muzike nam je predavala Roksanda Pejović. Strašno joj je išlo na živce rasprostranjeno verovanje, među učenicima, da je “Casta diva” opera. Reč je, naravno, o velikoj ariji iz Belinijeve opere “Norma.” Jednom prilikom se, ako se dobro sećam, obratila našem drugu Moniju (Simeon Mišev), pred grupom đaka: “Evo, Mišev, vi dobro poznajete istoriju muzike, kažite nam, šta je Casta diva?” Moni odgovori, po svoj prilici zezajući se: “Opera!”

 

Zoran Minderović