U zemlji šešelja, 20. april 2018, petak

Ćelavost se češlja

Pomno

U lokvama ispred kuća gaje se larve

Anemija  strepnja rahitis

Filta se filc

Vetre vojnička odela

Skače se sa teme na temu

Okreće se oko sebe

Zemlja je malo okrugla i mnogo ravna

Psuje se duboko

I široko

Malo malo pa neko povrati

Nije od gladi

Sve može da bude

I  ništa ne mora da znači

Mada

Kad se mora nije teško

Zlatno runo pivo i okrajci

A posle svega: Prokuni

Ili steram ti ga majci!