Sećanja Gorana Basarića

1986-10-777-46

Stepenice, pored Brankovog mosta, oktobar, 1986. (foto: G.Basarić)

 

1986-10-777

Fakultet likovnih umetnosti, u vreme kad se sređivala Knez Mihajlova, oktobar, 1986. (foto: G.Basarić)